Republika Hrvatska nema proizvođače automobila, što ne znači da ne postoji tržište izvoza. Zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji, Hrvatska ima razvijeno tržište za reizvoz rabljenih automobila. Što se tiče uvoza, postoje dva termina. Uvozom automobila u RH smatra se kupnja vozila iz država koje nisu na teritoriju EU. Unos vozila se odnosi na unošenje tih iz bilo koje zemlje članice EU.

Kod kupnje novih vozila, ukoliko nisu iz Europske unije, potrebno je platiti osam posto carine. Za ona vozila iz EU postoji niz obaveza koje treba zadovoljiti kako bi se registrirala. Uz račun dobavljača prilaže se i certifikat koji dokazuje da je automobil iz Europe i ujedno oslobođen plaćanja uvozne carine. Na granici se pravi uvozna carinska deklaracija automobila prema kojoj ga je potrebno cariniti unutar tjedan dana.

Prije carinjenja se provodi postupak sukladnosti, kao što je propisano odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prema njemu, sva motorna vozila moraju biti odobrena po tipu, a taj se postupak naziva homologacija. Postupak sukladnosti ili homologacija se provodi i za sva nova uvezena vozila i za ona proizvedena u RH. Kod nekih automobila proizvedenih za američko tržište nije napravljena homologacija za europske standarde, pa se u tom slučaju nakon pregleda vozila od strane stručnjaka na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izrađuje elaborat.

Poslije homologacije Hrvatski autoklub izdaje certifikat o sukladnosti i tada se automobil može cariniti. Nakon plaćanja trošarine i PDV-a, automobil dobiva dokaz da je uvezen – jedinstvenu carinsku deklaraciju. Tada se može napraviti tehnički pregled i registracija automobila.

Postupak je sličan i s rabljenim vozilima, s razlikom da umjesto računa dobavljača treba imati kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika, a certifikat o europskom podrijetlu (ukoliko je automobil uvezen iz EU) dobiva se u carinarnici. Posebnu pozornost valja obratiti na homologacijske uvjete jer njih ne ispunjavaju sva rabljena vozila. Ovdje postoji nekoliko iznimaka, od kojih je zanimljiva ona koja vrijedi za automobile starije od trideset godina jer se smatraju vozilima muzejske vrijednosti.