Je li odzvonilo automobilima dizelašima?

Početkom godine Europom je snažno odjeknula informacija kako je savezni sud u Njemačkoj donio odluku da gradovi u toj državi mogu starijim dizelašima zabraniti vožnju na svom teritoriju. Minimalna norma koju moraju zadovoljavati kako bi mogli biti na cestama je EURO 6 koja se počela primjenjivati tek 2015. To je drugostupanjska odluka, odnosno potvrda zabrane koju su prethodne godine donijeli pokrajinski sudovi gradova Düsseldorf i Stuttgart. A tome je prethodila tužba koju je protiv navedenih gradova podignula udruga DUH koja se bavi zaštitom okoliša i pravima potrošača.

Među stanovništvom, a i nekim medijima su se potom počele širiti nepotpune informacije i kriva tumačenja ove presude. Istina je da je gradovima pružena prilika da samostalno odluče hoće li zabraniti promet dizelskih automobila u centru grada ili cijelome području, ali to ne znači da će svi gradovi tu zabranu donijeti. Za sada su to Düsseldorf i Stuttgart, a vjerojatno uskoro i München. U Njemačkoj čak 70 gradova ima zabilježene visoke razine štetnih tvari.

Riječ je o dušikovim oksidima, spojevima kisika i dušika koji nastaju pri industrijskim procesima, dakle visokim temperaturama. I glavnim krivcima zagađenja atmosfere koji ujedno kod ljudi nadražuju dišne puteve. Odluka o zabrani bit će donesena ovisno o razini zagađenosti zraka. Vrijeme dok se stanovništvo prilagodi novim pravilima produljeno je do rujna 2019. godine, kako ne bi došlo do problema oko zbrinjavanja svih dvanaest milijuna njemačkih dizelaša proizvedenih prije 2015. godine.

Očekivano je da će se velik broj njemačkih vozača odlučiti na prodaju svojeg dizelaša i zamjenu za hibridno ili benzinsko vozilo, ali ne i svi. Postoji mogućnost da neće svi gradovi aktivirati zabranu, a uvijek ostaje i javni prijevoz, a dizelaš se i dalje može koristiti za dulja putovanja po autocestama na kojima ova zabrana nije na snazi. No globalna činjenica je da proizvođači automobila malo po malo odustaju od dizelskih motora. Ono na što se primarno usredotočuju su benzinski automobili, a primjetan je i veliki zamah razvoja električnih automobila i hibrida.