ADVANTA d.o.o., Sjedište: Kneza Porina 84, 10410 Velika Gorica; Izdvojena poslovna jedinica: Vukomerička 15, Velika Gorica
Tel.: +385 1 8000 500 / 8000 550 / 8000 600 / 8000 650  Fax: +385 1 8000 750
e-mail: prodaja@advanta.hr     internet: www.advanta.hr
Društvo je upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu   MBS 080142406 / OIB 60301544795;  Žiro račun: 2330003 - 1100399832
Temeljni kapital 740.000,00 kn uplaćen u cijelosti; Direktor: Anđelko Horvat
© 2013 Advanta d.o.o. // Advanta Ltd. // © Design